Uddrag af bestyrelsens beretning 2017Velkommen til generalforsamling 2017. Det er altid dejligt at møde de medlemmer, som vi jævnligt kommunikerer med.

Tak til dirigenten, Hans Hundevad, der igen i år vil hjælpe os med at styre slagets gang.

Efter generalforsamlingen vil havedesigner Hanne Nippin fortælle om nogle spændende haver. Vi blev på grund af, at Hanne uventet blev foræret en rejse til Kap Verde, nødsaget til at rykke generalforsamlingen en dag, men kunne heldigvis nå at få det med i Det Sker – i sidste øjeblik. Der er lang produktionstid på sådan et magasin.

Bestyrelsesarbejdet

Ved sidste generalforsamling fik vi to nye bestyrelsesmedlemmer, Annie og Lotte, og vi har haft et rigtigt godt samarbejde i det forløbne år. Alle tager deres tørn med godt humør, og alle er interesserede i de nye steder og nye mennesker, vi møder i forbindelse med arbejdet i Haveselskabet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle fire – det er dejligt at have lært jer at kende og at arbejde sammen med jer .

I oktober afholdt Haveselskabet for første et formandsmøde, hvor formænd fra kredse og afdelinger over hele landet var samlet i Vejle. I den forbindelse skulle bestyrelsen udfylde et spørgeskema, hvor der blandt andet blev stillet spørgsmålet: ’Hvis nye kandidater ikke stiller op, eksisterer bestyrelsen ikke om fem år?’

Man kunne svare enig, uenig eller ved ikke, og vi svarede uden at tøve: Ved ikke.

I alle foreninger er det i dag svært at rekruttere medlemmer til bestyrelsen, så har du lyst til at tage en tørn, eller kender du én, der har, så hold dig endelig ikke tilbage.

Efter generalforsamlingen 2015 vedtog den bestyrelsen at flytte planlægningen af den kommende sæson nærmere til generalforsamlingen, så den ny bestyrelse på den måde fik et større ejerskab til sæsonens arrangementer. Det betød, at vi skulle lave program samtidig med, at den nye havesæson gik i gang. Det duede ikke, så i år har vi pt et næsten færdigt program, som det nye bestyrelsesmedlem så kan være med til at færdiggøre.

Medlemmerne

Vi er i Randers kreds pt. ca. 440 medlemmer. Den store tilgang skyldes – foruden vores spændende program selvfølgelig – at Langå-Bjerringbrokredsen er blevet nedlagt og medlemmerne fordelt så vidt muligt efter kommunegrænser. Det betyder, at vi femover skal samarbejde med medlemmerne i den gamle Langå kommune – medlemmer med postnummer 8870. Vi vil gerne byde dem hjertelig velkommen i Randers kreds. Nu er hele Randers kommune samlet i en kreds, hvilket for os er mere naturligt.

Det kan godt være, at der står noget andet på deres nye medlemskort, da HS ikke rigtig har styr på div. kommunegrænser og postnumre i Jylland. Det bliver rettet næste år og betyder ikke noget for deltagelse i arrangementer, da ethvert medlem kan deltage i alle arrangementer over hele landet.

Til vore medlemmer udsender vi foruden det trykte program med jævne mellemrum et digitalt nyhedsbrev med oplysninger om kommende arrangementer. Desuden kan man altid orientere sig på vores hjemmeside, der i løbet af 2017 bliver flyttet over under Haveselskabets hjemmeside. Den har et meget anderledes udseende, end I er vant til fra vores nuværende side. Der er noget, der vil være sværere at vise, men det har selvfølgelig også sine fordele, at alle kredse bruger samme program – ikke mindst, når der skal nye til at arbejde med det.

Hvis I ikke modtager nyhedsbrevet, skyldes det, at Haveselskabet ikke har jeres rigtige mailadresse. I så fald vil vi gerne hjælpe jer – og I kan også maile til medlem@haveselskabet.dk. Denne adresse står nederst på hjemmesiden haveselskabet.dk.

På vores hjemmeside står bl.a. formandens mailadresse, så har man spørgsmål eller gode ideer, er man meget velkommen til at sende et par ord. Det er dejligt at mærke, at der er nogen i ’den anden ende’.

Plantemarkeder

Også i år har vi afholdt to plantemarkeder på Østervold i Randers. Ved forårsplantemarkedet var vejret ikke særlig forårsagtigt, men det holdt tørt, til vi havde pakket sammen, og både stadeholdere og besøgende havde en kold, men god dag.

Plantemarkedet i eftersommeren var vi nødt til at flytte, da Randersugen er blevet flyttet, og de skulle bruge Østervold på ’vores dag’. Det bevirkede, at der mødte færre stadeholdere op. Det blev alligevel en god dag, men vi håber på flere sælgere i år. Vi vil i hvert fald gøre vores til det.

Kurt har i mange år været ankermanden til vores plantemarkeder, og selv om Kurt i år vil forlade bestyrelsen, håber vi, han vil give en hånd med fremover.

Havebesøg

At få mulighed for at komme inden for havelågen i en privat have er for os en af de væsentligste grunde til at være medlem af Haveselskabet. Enhver have er for os interessant, og der er altid noget, man kan tage med hjem.

I år besøgte vi både gamle kendinge og nogle nye mennesker, der glædede os med at lukke deres have op for os.

At vejrguderne igen i år var med os, skal de jo ikke høre noget for. Både i Gjerlev, Randers syd og hos Kirsten og Morten skinnede solen, og folk hyggede sig med plantesnak og kaffe. Dejligt, at værterne havde gjort så meget ud af det. Det vil vi gerne sige dem tak for.

Årets Havefestival afholdes 8.-9. juli, og vi har allerede nu fået tilmeldt fire haver i vores kreds. Kender I nogle, der kunne tænke sig at åbne haven til festivalen, hører vi gerne om det.

Respons

Det er altid dejligt at få respons på de tiltag, man laver, og det gælder også for os. Nogle siger under selv arrangementet, hvad de synes om det, mens det sker, at man lader høre fra sig bagefter. Sådanne udtalelser er med til at guide os, når vi laver programmet, så I er meget velkomne med både ris og ros.

Sjovt nok var nogle af de arrangementer, vi fik positiv respons på, nogle med ikke så mange deltagere. Det gælder bl.a. havedesignkurset hos Roeds Planteskole og Plantelatin, der jo var lidt nørdet, men rigtig oplysende og hyggeligt.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle dem, der hjalp os med at afholde sæsonens arrangementer.

2017

Som sagt er vi langt med at planlægge program for2017. Det vil bestå af både gamle kendinge og nye tiltag – så vi glæder os til at være sammen om gode haveoplevelser i 2017.

Vi kan dog allerede løfte sløret for noget af det, vi arbejder med. Sidst i marts gentages kurset hos Roeds planteskole. Senere bliver der havebesøg i Havndal og hos Furierne i Grundfør. Som noget særligt vil vi i eftersommeren få besøg af havearkitekten Kjeld Slot, som I måske har besøgt i Ellipsehaverne på Djursland.

Mailadresse

Endnu engang vil vi opfordre til, at man opgiver sin mailadresse til Haveselskabet, så vi kan sende nyhedsbreve til jer, da vi godt kan finde på at lave et ekstra arrangement i løbet af året.

Hjælp

Af og til kan der være brug for lidt hjælp. Har du lyst til at give en hjælpende hånd, hvis det kniber, kan du melde dig allerede i aften – eller maile, når du er kommet hjem.

Kender du nogle gode haver, vi kan besøge, eller har du ønsker eller ideer, så læg en seddel til en af os allerede i aften.

Haveselskabets Cph Garden

- bliver fem dage fyldt med haveglæde. Det foregår den 21.-25. juni og bliver i lighed med Chelsea Flowershow et haveshow med otte showhaver, 12 udstillingshaver, et omfattende show-og eventprogram og 200 udstillere.

Der bliver meget at se og opleve i Valbyparken i juni.

Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

/Kirsten