BESTYRELSEN

Kirsten Høgholm, formand
Stevnstrup
kirsten.hoegholm(a)gmail.com

Julie  Bay Østergaard, næstformand og kasserer
Værum

Lotte Hansen, sekretær
Randers

Annie Molbo
Øster Velling

Karl Erik Precht
Havndal


Inger Vester 
Revisor  

Jørgen Hansen
Revisor  

Hans Hundevad

Revisorsuppleant

Britt Jensen
1. bestyrelsessuppleant 

Karen Abildgaard