torsdag den 19. maj 2016

Foredagsaften med Hanne Søgaard

Onsdag den 18. maj havde ca. 30 medlemmer af Haveselskabet Randers fundet vej til Randers Naturcenter for at høre havekonsulent Hanne Søgaard fortælle om bæredygtighed i vores haver.


Det blev en udbytterig aften, hvor Hanne med lune og engagement gav os nogle tips til, hvordan vi passer bedre på naturen uden at gå på kompromis med det at have en velholdt og frodig have.


Hanne fortalte bl.a. om et af havefolkets hadeobjekter - skvalderkålen. På nedenstående foto ses en del af en have, hun på et tidspunkt blev hidkaldt til. Der skulle anlægges et staudebed, men hvordan undgår man straks at få det inficeret af naboens skvalderkål? Løsningen er at etablere en græsstribe på ca. 1, 5 meter mellem hæk og bed. Skvalderkål tåler ikke at blive kørt over med plæneklipperen en gang om ugen.
I Hannes egen have er der en uvejsom skrænt med dårlig jord og masser af skvalderkål. Bedet er ikke i kontakt med andre bede i haven, så Hanne har valgt at leve med skvalderkålen. I det tidlige forår er bedet fyldt med vintergækker. Senere blomster skvalderkålen sammen med de smukke pæoner, og til sidst tager bregnerne over og dækker næsten det hele. Et smukt bed, der har passet sig selv i 15 år.
Ingen af tilhørerne var efter foredraget i tvivl om, at jordens beskaffenhed er en vigtig forudsætning for havebrug. Foretag en jordbundsanalyse, etabler en måde at lave kompost på, og pas så på alle de dyr, der trofast hjælper dig med at holde din have sund: fugle, regnorm og forskellige insekter.
Vil du undgå at bruge al din fritid på at luge, så plant tæt, dæk jorden med organisk materiale og så evt. dæk-afgrøder, der tilføjer jorden vigtige næringsstoffer og forhindrer ukrudtsspredning og udtørring.
Her er det olieræddike. Sundt og smukt.


Olieræddike er god til at løsne komprimeret jord og hente næringsstofferne op fra flere meters dybde. Næringsstoffer, der ellers bare fortsætter ned til grundvandet. Olieræddike bør have en hel vækstsæson, hvis den skal fungere som jordløsner (sås i april). Sået i juli-august, fx efter kartofler eller løg, vil den samle næringsstofferne op. Her kan den med fordel blandes med rug eller havre, som står grønne hele vinteren. Olieræddike fryser væk. Måske er det ikke så nemt at finde frøet i passende portioner. Raps kan bruges på samme måde.

Der er ingen tvivl om, at vi alle fik noget at tænke over, og samtidig mødte vi en økologisk bevidst foredragsholder, der ikke var fanatisk - men praktisk.